Archivo de la categoría: Textos

Textos descriptivos: verdadero o falso

Tilde06

Anuncios

Textos argumentativos (verdadero o falso)

Tilde06

Textos informativos (verdadero o falso)

5tilde

Textos explicativos (verdadero o falso)

5tilde

Caracteres tipográficos

Tilde06

Textos informativos

5tilde

5tilde

Textos instructivos (verdadero o falso)

5tilde

Tilde06

Organización de un texto

Tilde06

Textos explicativos

Tilde06

Textos literarios o no literarios

textos